Good Life Goals
Duurzame doelstellingen worden persoonlijk

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) hebben sinds de start van Agenda 2030 beleidsmakers én bedrijven over de hele wereld ertoe aangezet om acties te ondernemen, maar ook burgers kunnen bijdragen tot een betere en mooiere wereld. De ‘Good Life Goals’, tonen concrete acties die individuen zelf kunnen ondernemen om de enorme, wereld veranderende doelstellingen te behalen.

Tekst: Sophie Berlamont

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.


Gedurende de komende jaren moeten 17 SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.


Ze vormen een unieke fusie van twee mondiale agenda’s: duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. De nadruk van deze agenda ligt op ‘universaliteit’, wat wil zeggen dat de implementatie niet enkel in het Globale Zuiden moet gebeuren maar over de gehele planeet. De SDGs kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

Good Life Goals

Sinds de start van Agenda 2030 is er in heel wat landen een sensibilisering op gang gekomen naar organisaties uit de overheid en het maatschappelijk middenveld, én naar het bedrijfsleven. In België wordt er beleid gevoerd op nationaal niveaufederaal niveau en door de gewesten en gemeenschappen om bedrijven, organisaties en overheden aan te zetten om de relevante SDGS toe te passen.


Ook Voka Vlaams Brabant wil de SDGs en hun opportuniteiten bekend maken bij hun leden. Zo is er het ‘Voka Charter Duurzaam Ondernemen’ waarin ondernemers uit Vlaams Brabant hun ambitie voor duurzaam ondernemen concreet maken. Hierin zetten ze jaar na jaar sterke acties neer die bijdragen aan de duurzaamheid van hun bedrijf en die hen wapenen tegen de toekomst. Meer over de duurzame inspanningen van Voka Vlaams-Brabant vind je in het Duurzaamheidsverslag.


Ondanks al deze activiteiten inzake sensibilisering rond SDGs blijft de vraag zich stellen hoeveel mensen ze echt kennen en weten wat ze moeten doen om ze te bereiken.


De 'Good life goals' zijn een poging om een antwoord te bieden op deze vraag. Deze doelen beschrijven 85 concrete manieren om bij te dragen. De doelen gaan dus over de rol van het individu in het bereiken van de ambities van de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’. Net zoals er een wereldwijde vertaling is van de SDGs voor het bedrijfsleven, heeft het internationale bedrijfsleven nu ook een vertaling van de SDGs gemaakt voor het individuele handelen.

De Good Life Goals zijn gecreëerd in een multi-stakeholder samenwerking tussen Futerra, de 10 YFP Sustainable Lifestyles and Education program, begeleid door het Stockholm Environment Institute (SEI), en de Institute for Global Environmental Strategies (IGES), alsook UN EnvironmentUNESCO and WBCSD.

Willen we de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ behalen, zal iedereen moeten bedragen: overheden, ondernemingen, het maatschappelijk middenveld en jij! :)

Meer weten over SDG’s of over het Voka Charter Duurzaam Ondernemen? Lees meer op www.voka.be/vlaams-brabant/vcdo of neem contact op via saartje.boutsen@voka.be.