Wildgroei langs de spoorwegen intomen met LiDAR

Kapernikov zet Infrabel op ’t juiste spoor

Kapernikov profileert zichzelf als een bedrijf vol ‘masters of data’ en ‘problem solvers’ waar je kan aankloppen voor vragen rond dataverwerking en computervisie voor industriële toepassingen en onderhoud. Zeg maar ‘industry 4.0’ en ‘maintenance 4.0’. Ook Infrabel, de infrastructuurbeheerder van de Belgische spoorwegen, vond zijn weg naar Kapernikov. Sinds 2013 werkt Kapernikov aan de digitalisering van het asset management van de spoorwegen en nu slaan Infrabel en Kapernikov ook de handen in elkaar om de wildgroei van planten langs de spoorlijnen efficiënter in te tomen.

Groenbeheer

Op vraag van Infrabel ontwikkelde Kapernikov een methode om de overbegroeiing van planten langs de Belgische spoorlijnen te detecteren. Geen overbodige luxe, want voor Infrabel is het cruciaal om het spoorwegnet in goede staat te houden.


Bovendien kan wildgroei de veiligheid van de spoorlijnen verstoren. Bomen kunnen bovenleidingen schaden, seinen vertroebelen, het zicht van treinbestuurders belemmeren en zelfs de bewegingen van de treinen hinderen. Het is dan ook essentieel voor vele infrastructuurbeheerders om actief aan groenbeheer te doen. Stap één in die aanpak is precies weten waar er planten te dicht bij de infrastructuur komen.

3D-laserscanners

Om probleemgebieden te identificeren, moeten Infrabel-medewerkers ter plaatse gaan. Dat is een werk van lange adem, vaak enorm duur en tijdrovend. Infrabel vroeg daarom aan Kapernikov om een automatische oplossing voor vegetatiedetectie op basis van 3D-laserscanners (LiDAR-technologie) te bouwen.

Een mobiele LiDAR-scanner meet objecten op in 3D en vormt zo een puntenwolk of ‘point cloud’. De scanners worden op een meettrein geplaatst die regelmatig het spoorwegnetwerk opmeet.

Meten is weten

Enkel de omgeving scannen is natuurlijk niet genoeg. De verzamelde data moet ook betekenis krijgen. Kapernikov voerde daarom een ‘semantische segmentatie’ uit. Zo kan Infrabel een zinvol onderscheid maken tussen vegetatie en niet-vegetatie, tussen planten die gevaarlijk dicht zouden kunnen groeien en onschuldig groen. Kapernikov ontwikkelde een aantal algoritmes om automatisch regio’s te identificeren die opgeruimd moeten worden en die te onderscheiden van palen en andere spoorweginfrastructuur.

Groeipotentieel

Dankzij de oplossing die Kapernikov uitwerkte kan Infrabel vegetatiebeheer een stuk efficiënter aanpakken. Infrabel kan nu proactief onderhoud organiseren en het aantal dure en tijdrovende manuele controles terugschroeven. Kortom, een rechtstreekse rit richting optimalisatie, die een wildgroei aan mogelijkheden in zich draagt voor de toekomst.