Nood aan werkbaar en wendbaar werk

De wet op werkbaar werk is al een tijdje geleden gepubliceerd, meer bepaald in 2017. Die wet probeert een antwoord te bieden op de eisen van een steeds veranderende arbeidsomgeving. Aangezien we allemaal langer zullen moeten werken - vanaf 2030 zullen we pas op 67 jaar op pensioen kunnen gaan - is het noodzakelijk dat er aandacht is voor verbeterde arbeidsomstandigheden en duurzaam werken. Er is met andere woorden, nood aan werkbaar en wendbaar werk.

Tekst: Premed


Maar wat is werkbaar werk? De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) definieert vier kenmerken die werkbaar werk beïnvloeden: (1) werkstress, (2) leermogelijkheden, (3) motivatie en (4) werk-privébalans. Wanneer die aspecten in evenwicht zijn, is het werk werkbaar. Uit onderzoeken naar de werk-privébalans blijkt dat ruim 40% van de Belgische werknemers aangeven met hun huidige werk-privébalans niet te kunnen werken tot de wettelijke pensioenleeftijd. De boodschap is duidelijk: om langer te werken, is werkbaar werk noodzakelijk. En om werkbaar werk mogelijk te maken, dient het werk-privéleven in evenwicht te zijn.

In een wereld van constante veranderingen, een veeleisende baan en een veeleisend privéleven lijkt dat echter niet evident. Er is niet enkel een grote rol weggelegd voor de overheid, ook organisaties kunnen de werk-privébalans beïnvloeden.

Wat kunnen organisaties doen?

1. Flexibiliteit

Volgens het Combinatiemodel van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (Van Dongen, 2008) moeten bedrijven een arbeidsorganisatie implementeren die zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de gewenste werktijden van werknemers, maar die tevens haalbaar is binnen de organisatie. Een mogelijke manier om dat te realiseren is het nastreven van flexibiliteit.Wat houdt dat in? Organisaties kunnen op verschillende vlakken flexibel zijn: op vlak van tijd (het aantal uren dat men werkt en wanneer men werkt), wat betreft de werkplek, op het vlak van werkhoeveelheid enzovoort.


2. Maar ook…

Tot slot zorgen opleiding, technische ondersteuning en competente leidinggevenden, die begrip opbrengen voor de privésituatie van eenieder, ook voor een beterewerk-privébalans

Waarom zou een werkgever zorgen voor een goede werk-privébalans en dus werkbaar werk aanbieden?

Naast het feit dat hij op die manier mensen langer aan het werk kan laten, blijkt ook dat een goede werk-privébalans de werktevredenheid en productiviteit van werknemers verhoogt. Dat is niet verrassend, aangezien een goede balanssamenhangt met een gevoel van controle en autonomie, wat het welzijn van werknemers bevordert. Immers, “a happy worker is a productive worker”. Daarnaast neemt het risico op een burn-out ook af wanneer de werk-privébalans in evenwicht is.

Meer info ?

Als je graag meer te weten komt of als je ondersteuning nodig hebt, aarzel dan niet contact op te nemen met Premed. www.premed.be - 016 30 81 11 - info@premed.be